Szkolenia audytu wewnętrznego skierowane jest m.in. do koordynatorów Systemów Zarządzania Jakością. Program szkolenia nawiązuje przede wszystkim do wymagań standardu ISO 9001:2015. Co więcej, szczegółowo traktuje metodykę stosowaną w procesie audytu wewnętrznego.

Co dają szkolenia ISO 9001 170?

W programie szkolenia przede wszystkim omawia się szczegółowe zagadnienia związane z właściwym zaplanowaniem. Co więcej, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu systemów opartych na normach międzynarodowych ISO 9001. Oczywiście zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie międzynarodowej ISO19011. Metodologia, która jest stosowana, zakłada większy udział uczestników szkolenia ISO 9001. Ćwiczenia, prace w grupach, analizy, czy symulacje audytu to są bardzo ważne kwestie, które należy poruszyć na kursie audytora wewnętrznego. Dzięki czemu zostaje stworzona możliwość ugruntowania wiedzy teoretycznej w części warsztatowej. Osoby, które prowadzą kursy audytu wewnętrznego, są doświadczeni i posiadają wieloletnią praktykę. Oczywiście w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych, ale i nie tylko, ponieważ doskonale radzą sobie ze szkoleniami. Dzięki temu słuchacze mają możliwość zapoznania się z obowiązującą dobrą praktyką audytowania. Co więcej, uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące procesu audytu. Nauczą się jak radzić sobie ze stresem, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, czy komunikacją podczas audytu. Po ukończeniu szkolenia na audytora wewnętrznego uczestnicy powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami. Tak, aby w przyszłości przygotować i przeprowadzić poprawnie audyt.

Odbiorcy i zawartość szkolenia szkolenie ISO 9001 170

W ramach kursu na audytora wewnętrznego można otrzymać niezbędne materiały szkoleniowe. Szczególnie w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem. Darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwieje się wszelkie wątpliwości. Szczególnie takie, które pojawiają się podczas samodzielnego zapoznania z zasadami audytowania. Zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, czy wymagań stron zainteresowanych.

Szkolenie audytora wewnętrznego z częścią warsztatową adresowane jest do koordynatorów systemów zarządzania. Co więcej, zintegrowanych systemów zarządzania, osób dedykowanych do przyszłych audytorów wewnętrznych. Przede wszystkim osób aktywnych przy wdrożeniach wymagań ISO 9001:2015. Co najczęściej zawiera szkolenie z ISO 9001?

  • Znaczenie i zastosowanie systemów zarządzania jakością,
  • Rola i znaczenie audytu wewnętrznego SZJ,
  • Obowiązki audytora wewnętrznego,
  • Planowanie i organizacja audytu wewnętrznego,
  • Komunikacja podczas audytu,
  • Gromadzenie i analizowanie dowodów z zachowaniem obiektywizmu,
  • Ocena i przedstawienie wyników audytu wewnętrznego,
  • Działania po audytowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *