Każdy pracodawca powinien dbać o swoich pracowników. Jednym z przejawów troski o pracowników jest zapewnienie im odpowiednich warunków pracy oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Obowiązek przeprowadzenia takich szkoleń wynika z przepisów prawa. Prawo reguluje także zasady organizacji szkoleń BHP oraz sposoby ich przeprowadzania. Formy szkoleń muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Doskonale zdają sobie z tego sprawę pracownicy firm szkoleniowych, którzy przygotowując szkolenia, biorą pod uwagę potrzeby danego przedsiębiorstwa oraz warunki w nich panujące. Paleta szkoleń z zakresu BHP jest bardzo szeroka. Można się o tym przekonać odwiedzając stronę jednej z firm szkoleniowych tarbonus.pl.
Również pracodawca powinien wiedzieć, że całkowita dowolność, jeżeli chodzi o szkolenia BHP nie występuje. Nie może, zatem decydować o tym czy przeprowadzać szkolenia, w jakiej formie i dla których pracowników. Szkolenie BHP winno zostać przeprowadzone nie tylko przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Równie ważne są szkolenia okresowe.

Rolą szkoleń BHP jest dostarczenie pracownikom wiedzy na temat optymalnych warunków ich pracy oraz obowiązujących przepisów prawnych i zasad BHP. Dobrze zorganizowane szkolenie dostarcza uczestnikom konkretnej wiedzy. Pracownicy zapoznają się z wszelkimi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w związku z daną pracą. Dowiadują się także o sposobach uniknięcia ich oraz skutecznego przeciwdziałania. Pracownicy po odbytym szkoleniu potrafią odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrożenia. Nie stanowi dla nich trudności udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i nie mają oporów przed podjęciem takich działań.

Źródło: http://www.bezpieczenstwo.pierogarnia.rzeszow.pl/?na-czym-polega-szkolenie-bhp,5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *