Kwestia rozgraniczenia nieruchomości to jedna z dosyć częstych i bardzo spornych kwestii, z którą klienci zwracają się do profesjonalnego geodety. Kiedy najczęściej rozgraniczenie nieruchomości jest potrzebne? Przede wszystkim wtedy, gdy dotychczas granice nie zostały wyznaczone lub te, które istnieją, są dosyć sporne. Rozgraniczenie nieruchomości jest również potrzebne wtedy, gdy planowana jest inwestycja związana z położeniem danej nieruchomości.

Granice pomiędzy nieruchomościami bardzo często związane są ze sporami sąsiedzkimi, kiedy właściciele dwóch sąsiadujących ze sobą działek nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii granic pomiędzy ich własnościami. Wyznaczanie nieruchomości odbywa się na podstawie ściśle określonych zasad i przepisów. Odbywa się to albo w trybie postępowania administracyjnego, albo na drodze sądowej. Aby w ogóle móc przeprowadzić postępowanie, zarówno administracyjne, jak i sądowe, osoba, która chce je przeprowadzić musi być właścicielem danej nieruchomości, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty, a także najemca, dzierżawca oraz użytkownik, czyli tak zwani posiadacze zależni.

Zarówno do postępowania administracyjnego, jak i przed postępowaniem sądowym osoba, której zależy na rozgraniczeniu nieruchomości, musi złożyć odpowiednio skonstruowany wniosek. Oprócz danych osoby wnioskującej i wszystkich niezbędnych elementów, jakie musi zawierać oficjalne pismo, we wniosku musi znaleźć się wskazanie nieruchomości, co do której trzeba wyznaczyć granice oraz dobrze skonstruowane uzasadnienie. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć wypis z księgi wieczystej oraz wszystkie niezbędne wypisy i wyrysy pochodzące z ewidencji gruntów, które ułatwią zadanie geodecie wyznaczonemu do danej sprawy.

Jeżeli potrzebujesz rozgraniczyć nieruchomość i nie do końca znasz się na geodezji i pomiarach, warto przed rozpoczęciem postępowania sądowego czy administracyjnego skorzystać z porady specjalisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *